Niepoprawna pisownia

prużna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

próżna

Poprawna pisownia