Niepoprawna pisownia

prużna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

próżna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prurzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prórzna

Niepoprawna pisownia