Niepoprawna pisownia

próderyjne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pruderyjne

Poprawna pisownia, znaczenie: udające zgorszenie, wstydliwość, najczęściej sprawami seksu.