Niepoprawna pisownia

próderyjna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pruderyjna

Poprawna pisownia, znaczenie: udająca zgorszenie, wstydliwość, najczęściej sprawami seksu.