Poprawna pisownia

prima aprilis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pryma aprylis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

primaaprilis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prymaaprylis

Niepoprawna pisownia