Niepoprawna pisownia

praktykujonca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

praktykująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

praktykójąca

Niepoprawna pisownia