Niepoprawna pisownia

pragnienią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pragnieniom

Poprawna pisownia