Poprawna pisownia

późna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puźna

Niepoprawna pisownia