Poprawna pisownia

powoli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po woli

Niepoprawna pisownia