Niepoprawna pisownia

powjerzasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierzasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powieżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wierzasz

Niepoprawna pisownia