Niepoprawna pisownia

powjat

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powiat

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powiad

Niepoprawna pisownia