Niepoprawna pisownia

powieżchni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierzchni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powierzhni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powierzchnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieszchni

Niepoprawna pisownia