Poprawna pisownia

pourywasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po urywasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poórywasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połurywasz

Niepoprawna pisownia