Niepoprawna pisownia

potenżny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potężny

Poprawna pisownia