Poprawna pisownia

postoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

postojii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postoii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po stoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po stoji

Niepoprawna pisownia