Niepoprawna pisownia

posówania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posuwania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po sówania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po suwania

Niepoprawna pisownia