Niepoprawna pisownia

poślizknęło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poślizgnęło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślisknęło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisgnęło

Niepoprawna pisownia