Poprawna pisownia

poślizgnął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślizknął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisknął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisgnął

Niepoprawna pisownia