Poprawna pisownia

porządki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pożądki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzondki

Niepoprawna pisownia