Poprawna pisownia

porównywalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poruwnywalna

Niepoprawna pisownia