Niepoprawna pisownia

drentwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drętwo

Poprawna pisownia