Niepoprawna pisownia

poprawili byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprawilibyście

Poprawna pisownia