Niepoprawna pisownia

tańcerzem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tancerzem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tanceżem

Niepoprawna pisownia