Niepoprawna pisownia

poplanowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaplanowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowanie

Niepoprawna pisownia