Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia