Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowem pomóc oznaczamy sytuację podjęcia działań, których efektem jest odciążenie bądź wsparcie kogoś w wykonywanej przez niego czynności – poprzez udzielenie tej osobie pomocy, ratunku lub wsparcia.


Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia