Poprawna pisownia

nieprzyjemnym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przyjemnym

Niepoprawna pisownia