Niepoprawna pisownia

na kłucia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakłucia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakłócia

Niepoprawna pisownia