Niepoprawna pisownia

do ustny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doustny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołustny

Niepoprawna pisownia