Niepoprawna pisownia

poleść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poleźć

Poprawna pisownia