Niepoprawna pisownia

pokolacji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po kolacji

Poprawna pisownia