Poprawna pisownia

pokłóci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pokuci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokłuci

Niepoprawna pisownia