Poprawna pisownia

pogadamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po gadamy

Niepoprawna pisownia