Niepoprawna pisownia

poftórka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powtórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po wtórka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powturka

Niepoprawna pisownia