Niepoprawna pisownia

podrąszysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podrążysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po drążysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podronżysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrąrzysz

Niepoprawna pisownia