Poprawna pisownia

nie zobaczyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezobaczyłeś

Niepoprawna pisownia