Poprawna pisownia

podkurować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod kurować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podkórować

Niepoprawna pisownia