Niepoprawna pisownia

podjuca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podjudza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjódza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod judza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjudza

Niepoprawna pisownia