Niepoprawna pisownia

podjeszdżam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podjeżdżam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjerzdżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjeżczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod jeżdżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjeżdżam

Niepoprawna pisownia