Poprawna pisownia

podium

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjum

Niepoprawna pisownia