Poprawna pisownia

podanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po da nie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po danie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „danie” w sensie potrawy podawanej do spożycia, np.: Poszedł do bufetu po danie.

Niepoprawna pisownia

poda nie

Niepoprawna pisownia