Niepoprawna pisownia

kierował by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kierowałby

Poprawna pisownia