Niepoprawna pisownia

pod opieczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podopieczna

Poprawna pisownia