Poprawna pisownia

poczuło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczóło

Niepoprawna pisownia