Niepoprawna pisownia

po tencja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potencja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potensja

Niepoprawna pisownia