Niepoprawna pisownia

po śmiadź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pośmiać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pośmiadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po śmiać

Niepoprawna pisownia