Niepoprawna pisownia

po słuchacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posłuhacie

Niepoprawna pisownia