Niepoprawna pisownia

po przytulasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprzytulasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po przy tulasz

Niepoprawna pisownia