Poprawna pisownia

po południu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po poudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po połódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołudniu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma rzeczownika popołudnie.

Niepoprawna pisownia

popoudniu

Niepoprawna pisownia