Niepoprawna pisownia

po pisało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

popisało

Poprawna pisownia