Niepoprawna pisownia

po niekąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniekąd

Poprawna pisownia