Poprawna pisownia

po mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pomnie

Niepoprawna pisownia, poprawnie jako forma słowa „pomiąć” (pozbawić coś gładkiego kształtu; pognieść) lub słowa „pomny” (pamiętający o czymś lub mający coś na względzie).