Poprawna pisownia

po mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pomnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa pomiąć (pozbawić coś prostego lub gładkiego kształtu, inaczej pomiętosić lub pognieść) lub słowa pomny (mający coś na względzie, pamiętający o czymś).